Prevádzkareň



INWAY, s.r.o.
Kubínska 1103/2
010 08 Žilina


: +421905950299
: inway@inway.sk

Sídlo



INWAY, s.r.o.
Kubínska 1103/2
010 08 Žilina

: 45623007
: 2023057762
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 53135

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39