Predajca

Názov:INWAY, s.r.o.
IČO:45623007
DIČ:2023057762
Mesto:Žilina
PSČ:010 08
Adresa:Kubínska 1103/2
Telefón:+421905950299
E-mail:inway@inway.sk
Kontakt:Ľubomír Kerecman
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 53135

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39